Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Wychowawcy klas wręczyli Uczniom klas I-VII świadectwa szkole w klasach, a następnie Dyrekcja,  Nauczyciele, Zaproszeni Goście, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie klas VIII i III gimnazjum zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie odbyła się uroczystość związana z pożegnaniem Uczniów klas VIII i III. Było to szczególne pożegnanie, gdyż mury szkoły opuszczał ostatni rocznik gimnazjalistów i tym samym wygasło istniejące od 1999 roku gimnazjum. Dyrektor w swoim przemówieniu pożegnał odchodzących Uczniów oraz złożył podziękowania i życzenia Pracownikom Szkoły, Gościom i Rodzicom. Po przemówieniach wręczono statuetki, świadectwa oraz nagrody. Najlepszym absolwentem klas III gimnazjum został Łukasz Fluder średnia ocen 5,65, a klas VIII szkoły podstawowej Szymon Grobelny średnia ocen 5,50. Uczniom tym wręczono nagrody rzeczone ufundowane przez Nauczycieli. Statuetki (warunek otrzymania: świadectwo z wyróżnieniem przez cały etap edukacyjny) z rąk Dyrektora otrzymali: Grobelny Szymon VIII b, Motyka Miłosz VIII c, Zimmermann Matylda VIII c, Starczewski Jakub III a, Staśkiewicz Filip III a, Żyto Jakub III a, Antczak Małgorzata III b, Robakowski Hubert III b, Fluder Łukasz III c, Podlasz Wiktoria III c, Kocel Natalia III c.

Podczas uroczystości Dyrektor we wzruszających słowach pożegnał odchodzących z naszej szkoły, z różnych powodów, Nauczycieli: panią Annę Kajewska, pana Damiana Otworowskiego i ks. Łukasza Kocaja. Na zakończenie uroczystości odbyła się ciekawa część artystyczna w wykonaniu Dzieci i Młodzieży pod kierunkiem pani Karoliny Mani-Krawętkowskiej i pana Adama Szczuraszka. Pragniemy dodać, że aż 82 Uczniów naszej szkoły otrzymało promocję bądź ukończyło szkołę z wyróżnieniem, z czego jesteśmy bardzo dumni.