Wzorem poprzedniego roku, ogłaszamy II edycję konkursu.


Uczniowie klas 1-3 otrzymają plansze, na których rodzice poświadczają swoim podpisem, że ich dziecko spędziło z książką co najmniej 10 minut (jeśli dziecko nie umie, czytać może rodzic). Za każdy podpis rodzica, uczeń otrzymuje naklejkę z podobizną Słodziaka. Naklejki i plansze można odbierać w bibliotece szkolnej. Konkurs trwa do 31 października 2019 roku. Ci uczniowie, którzy zbiorą wszystkie naklejki wezmą udział w losowaniu nagród.

 Do wygrania 10 Słodziaków i 5 książek pt. „Gang Słodziaków”!!!

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizator: biblioteka szkolna.
 2. Cele konkursu:
 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
 • popularyzacja literatury.
 1. Warunki udziału w konkursie:
 • uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
 • Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko 1 zakładkę
 • prace powinny mieć postać zakładki do książki,
 • zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej,
 • do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
 • każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko i klasę uczestnika (na osobnej karteczce).
 1. Kryteria oceny prac:
 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.
 1. Termin:

Pace należy dostarczyć do dnia 31 października 2019 r. do biblioteki szkolnej.

 1. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.
 2. Prace konkursowe oceniać będzie jury.
 3. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne nagrody.