„Nawigacja w Każdą Pogodę”.


W tym roku szkolnym w klasach szóstych, siódmych i ósmej realizowany by program „Nawigacja w Każdą Pogodę”.
Jest to program, który realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi (zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych).